Skip navigation

Pierwszy tydzień adaptacji w grupie maluszków

Pierwsze dni adaptacji dzieci z Oddziału 0C Grupa ,,Chmurki", przebiegły bardzo pomyślnie.

Dzieci czynnie uczestniczyły w organizowanych zajęciach, dostosowują się do poznanych zasad, panujących w grupie przedszkolnej a co najważniejsze, świetnie współdziałają w grupie rówieśniczej.