Skip navigation

Pierwszoklasiści na spacerze w parku

Pierwszoklasiści spacerowali dziś w parku ucząc się nazw drzew i ptaków. Lubimy naukę w ruchu i na świeżym powietrzu!