Skip navigation

Ozoboty - Robotyka w klasach Va i VIb

Ozobot to prostota nauki programowania.

Robot wprowadza dzieci i młodzież poprzez zabawę w świat nowych technologii. Rozumie kolorowe kody narysowane kredkami jak i te czytane z ekranu napisane w Scratch OzoBlockly. Ruch OzoBota jest urzeczywistnieniem ich działań. W ten sposób uświadamia ich, że programowanie służy rozwiązywaniu konkretnych problemów.