Skip navigation

Owady na lekcji biologii w klasach VI

Na ostatnich lekcjach biologii uczniowie z klas 6 poznawali budowę owadów, grupę najliczniejszych zwierząt na Ziemi.