Skip navigation

Ogólnopolski konkurs „Podziemna armia. Ludzie, miejsca i walki Armii Krajowej”.

Zgłoszenia do 13 grudnia 2021 Delegatura IPN w Kielcach zaprasza uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie, którego celem jest upowszechnienie wiedzy na temat polskiego podziemia niepodległościowego z okresu okupacji, zwłaszcza Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie pracy w formie vloga. Materiał filmowy powinien dotyczyć wybranej osoby, wydarzenia, jednostki lub miejsca związanego z dziejami ZWZ-AK. Vlog powinien trwać od dwóch do trzech minut. Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 13 grudnia 2021 r. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: jakub.mularczyk@ipn.gov.pl. Autorzy najlepszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody. Honorowy patronat nad konkursem objął Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. REGULAMIN POD LINKIEM ipn.gov.pl/download/82/657139/RegulaminkonkursuPodziemnaArmia.doc