Skip navigation

Nazwy miesięcy w języku angielskim w klasach III

W ubiegłym tygodniu klasy 3 poznały nazwy miesięcy w języku angielskim.

W celu utrwalenia zrobiliśmy różne konfiguracje współzawodnictwa klasowego w których okazało się, że nie tylko na zajęciach sportowych można uczestniczyć w zawodach. Układanki; zapamiętanie- bieg- zapis, taka forma połączenia okazała się świetnym treningiem utrwalającym dany materiał.