Skip navigation

Nauka języka niemieckiego poprzez zabawę, kolorowo i kreatywnie.

Nauczanie języka niemieckiego w naszej szkole wykracza poza zakres programu i podręcznika. Treści realizowane na języku polskim w ramach edukacji wczesnoszkolnej są omawiane także na języku niemieckim, oczywiście po niemiecku.

Ostatnio klasy II szkoły podstawowej poznały stolice Polski i Niemiec, ich najważniejsze osobliwości oraz położenie na mapie ( co było świetną okazją do powtórzenia i utrwalenia nazw kolorów, oraz elementów krajobrazu). Polski bigos i niemiecku Bratwurst nie pozostały bez komentarza. Nauka poprzez zabawę, kolorowo i kreatywnie.
Dzieci to lubią i my też!