Skip navigation

My city - projekt miasta klas III na lekcji języka angielskiego

W ubiegłym tygodniu klasy III na lekcji języka angielskiego projektowały własne miasta, dzięki czemu mogły utrwalić poznane słownictwo związane z budynkami w mieście oraz sklepami. Przy przedstawianiu swoich pracy dzieci szlifowały zdania z wykorzystaniem there is/are.