Skip navigation

Monotypia

Podczas zajęć plastycznych uczniowie poznali technikę grafiki warsztatowej tzw. Monotypia. Powstały piękne prace inspirowane twórczością i kreatywnością dzieci.