Skip navigation

Mini kolorowe dyktando w kl.1

17 listopada 2021r. klasa pierwsza przystąpiła do swojego pierwszego dyktanda. Dzieci podczas bieganego dyktanda wykorzystały swoje świeżo osiągnięte umiejętności czytania i pisania. Taka forma zajęć nie tylko motywuje dzieci do aktywnego uczenia się, ale także poprzez prace w grupie, integruje klasę. Pierwszoklasiści spisali się na medal.