Skip navigation

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT COMENIUS „Dialogi Mostów”

Europejskie Gimnazjum w Zgorzelcu wraz z partnerską szkołą Freien Gymnasiums Regenbogen  Augustusburg przystąpili do międzynarodowego projektu „Comenius”. Hasłem przewodnim projektu są „Dialogi Mostów” czyli nabywanie umiejętności komunikowania się uczniów w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim.

W dniach 7-16 IV 2014 r. uczniowie z Europejskiego Gimnazjum w Zgorzelcu goszczą gimnazjalistów z Agustusburg.  Gimnazjaliści uczestniczą w ciekawych zajęciach, wykorzystując umiejętności lingwistyczne istotne dla prawidłowej komunikacji.

Harmonogram wizyty jest niezwykle interesujący. Uczniowie z obu szkół chętnie uczestniczą w atrakcyjnych zajęciach, zdobywając ciekawe doświadczenia  i nawiązując nowe przyjaźnie.

Mamy nadzieję, że współpraca projektowa przyczyni się do pogłębienia znajomości naszych uczniów, tym samym zacieśnienia kontaktów koleżeńskich. 

 

Koordynatorami projektu są:

P. Małgorzata Nitko – Europejskie Gimnazjum w Zgorzelcu

p. Leander  Feicke  – Freien Gymnasiums Regenbogen Agustusburg. 

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji z realizacji projektu na stronie:

http://www.szkoly-tecza.pl/gimnazjum/wydarzenia/2013-klasa-1/

 

 

 Autor:

Aleksandra Rymanowska-Doleżal

Dyrektor Europejskiego Gimnazjum w Zgorzelcu