Skip navigation

Międzyklasowy konkurs Mitologiczny klas V

6 listopada 2017 r. klasy V przystąpiły do zmagań

 w ramach międzyklasowego konkursu mitologicznego. Uczniowie przystąpili do rywalizacji w kilku rundach, podczas których wykazali się obszerną wiedzą. Ostatnim zadaniem każdej drużyny było odegranie scenki wylosowanego mitu. Tak dobrze przygotowani możemy śmiało startować w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej.