Skip navigation

Matematyka w klasie 1

Przeliczanie, szacowanie i porównywanie cen. To była pierwsza lekcja matematyki w klasie pierwszej na terenie szkoły.