Skip navigation

Matematyka kreatywnie i nowocześnie z tabletami w Ia.

Dnia 25.10.2017r. pierwszaki z Ia korzystając z tabletów bawiły się, ale co ważniejsze przy tym uczyły rozwiązywania praktycznych problemów logicznych.

Ćwicząc też umiejętności matematyczne oraz analizę i syntezę wyrazów doskonaliły swoje kompetencje w tym zakresie.