Skip navigation

„Matematyka bez granic”

Dnia 26 lutego w naszej szkole odbył się finał międzynarodowego konkursu „Matematyka bez granic”.

Udział w nim wzięły klasy III gimnazjum i I liceum, które rozwiązywały zadania o różnym stopniu trudności. Pierwsze zadanie było w języku obcym. Należało je przetłumaczyć, rozwiązać i odpowiedź podać w wybranym języku obcym. Pozostałe zadania w języku polskim nawiązywały do konkretnych sytuacji życiowych pokazując przykłady zastosowania matematyki w życiu codziennym. Zadania wymagały od uczniów kreatywności w logicznym rozumowaniu, jak również umiejętności pracy w zespole. Niestety na wyniki trzeba będzie poczekać aż do maja.