Skip navigation

Maraton Pisania Listów w naszym Europejskim Liceum

Europejskie Liceum Ogólnokształcące we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną wzięło udział w Maratonie Pisania Listów.

Coroczne wydarzenie jest organizowane 10 grudnia (Dzień Praw Człowieka) przez globalną organizację Amnesty International. Maraton ma za cel przeciwstawienie się łamaniu praw człowieka. Razem możemy zmienić sytuację ludzi, którzy zostali niesprawiedliwie osądzeni, żyją w niegodnych warunkach, są torturowani lub czekają na wyrok śmierci.