Skip navigation

Maraton Pisania Listów

W dniach od 5 do 9 grudnia 2022 r. uczniowie Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu brali udział w ogólnoświatowej akcji na rzecz praw człowieka o nazwie Maraton Pisania Listów prowadzonej przez Amnesty International. Akcja polega na pisaniu listów w sprawie osób, których prawa są łamane, po to by odmienić ich los. Serdecznie dziękujemy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zgorzelcu za zaproszenie i możliwość włączenia się w to przedsięwzięcie.