Skip navigation

Malowanie na papierowych talerzykach

Arabeski i groteski wykonane przez uczniów z kl. 4 na papierowych talerzykach podczas lekcji plastyki.