Skip navigation

Magiczny dywan z przedszkolakami :)

Dzieci z grup 0A i 0B w piątek tj.26.05.2017r. bawiły się na „magicznym dywanie”. Przedszkolaki mogły poćwiczyć swoją spostrzegawczość, doskonalić uwagę , utrwalać wiadomości a przy tym świetnie się bawić. Zabawa na „magicznym dywanie” angażowała wszystkie zmysły i wyzwalała pozytywne emocje dzięki czemu sprawności i umiejętności zostawiły trwały ślad w umyśle i radość na zewnątrz.