Skip navigation

Lekcja historii i społeczeństwa w klasie pierwszej liceum

Wczorajsza lekcja historii i społeczeństwa w klasie pierwszej liceum przebiegła w niecodzienny sposób. Tematem zajęć było przeciętne życie w czasie II Wojny Światowej oraz tworzenie lokalnej społeczności po 1945r.

Dzięki bogatym zbiorom starych przedmiotów oraz wykorzystaniu multimediów uczniowie mogli przenieść się w czasie. Z ogromnym zainteresowaniem oglądali zgromadzone eksponaty, poznawali ich działanie. Czytali listy, pamiętniki, zaglądali do kronik i zeszytów. Zadawali mnóstwo pytań, ponieważ temat przedwojennej szkoły bardzo ich zainteresował.