Skip navigation

Kuchenne podoboje w grupie 0B

Dzieci z grupy 0B wykonały samodzielnie surówkę, której potem posmakowały. Uczymy się jak pomagać rodzicom w domu i jak zdrowo się odżywiać.