Skip navigation

Królewska uczta w klasie III

Przenieśliśmy się w czasy średniowiecza, gdzie na królewskiej uczcie biesiadowaliśmy przy sycie zastawionym stole, tańczyliśmy królewski taniec, rozstrzygaliśmy konkurencje rycerskie oraz pisaliśmy list do miłościwego króla.