Skip navigation

Konkurs historyczny

Powiatowy Konkurs Historyczny "Historia II Wojny Światowej i Armii Krajowej" dla uczniów szkół PODSTAWOWYCH w roku szkolnym 2019/2020.

Z okazji 80-tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Zgorzelcu serdecznie zaprasza uczniów klas 6-8 szkół podstawowych do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Historycznym ,,Historia II Wojny Światowej i Armii Krajowej’’. Konkurs odbędzie się 29 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w Europejskim Liceum Ogólnokształcącym w auli przy ul. II Armii Wojska Polskiego 16 w Zgorzelcu. Konkurs będzie miał formę testu złożonego z 60 pytań zamkniętych i otwartych, czas pracy- 70 min. Każdą z zaproszonych szkół podstawowych może reprezentować 3 uczniów.

Dla zwycięzców przewidziane są ciekawe nagrody oraz dyplomy.