Skip navigation

"Karierre Hier"

2 kwietnia uczniowie Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego rozpoczęli cykl spotkań w ramach projektu "Karierre Hier".

Tematem pierwszego spotkania było zarządzanie pracownikami. Poprzez praktyczne ćwiczenia uczniowie mogli dostrzec potrzebę planowania i określenia ról w grupie.