Skip navigation

Język niemiecki z native speakerem w SPT

Nasi uczniowie nie robią sobie wakacji od języka niemieckiego! Obcują z nim w codziennych czynnościach i zajęciach z Panem Samuelem , który przez cały rok szkolny czuwał, by każdy uczeń jak najwięcej skorzystał z jego obecności w szkole. Korzyści tej współpracy są obustronne . Pan Samuel po rocznym pobycie u nas bez problemu potrafi kontaktować się w języku polskim. Brawo My! Brawo Pan Samuel!