Skip navigation

Język niemiecki w klasie 6a

Temat Nominativ i Dativ opanowany.