Skip navigation

Język niemiecki w klasach III SPT

Pierwsze tygodnie nauczania języka niemieckiego w klasach III są już za nami.

język niemiecki

W ostatnim tygodniu dzieci poznały nazwy pory roku w języku niemieckim i już potrafią opowiadać o pogodzie. Codziennie uczniowi klas III uczyli się w formie zabawy. Dzieci miały dużo zabawy przy śpiewaniu i tańcu.