Skip navigation

Język angielski w świetlicy 0D

We wtorek, 25 kwietnia podczas zajęć świetlicowych w klasie 0D powtórzyliśmy i rozszerzyliśmy sobie słownictwo z tematyki „części ciała”. Do zabawy wykorzystaliśmy naszą ulubioną chustę Klanza. Nie wszystkie polecenia były dla nas zrozumiałe i nie wszystkie czynności były proste do wykonania. Ale śmiechu było co niemiara. Jest też zagadka dla rodziców. Czy rozpoznacie Państwo swoje pociechy po ich częściach ciała?