Skip navigation

Język angielski w III C – What time is it?

Klasa IIIC SP „Tęcza” podczas nauki ostatniego tematu poznawała jak zapytać i powiedzieć w języku angielskim o godzinie.

Umiejętności na ten temat trenowali w formie zabawi w drużynach na ustawienia swoich zegarków na tablicę i ciekawej pracy z mapą świata z aktualną godziną. Uczniowie mogli wybrać jakikolwiek miasto na mapie i zapytać w języku anielskim która jest godzina w tych miastach. Taka mapa pozwoliła dzieciom też zobaczyć, gdzie jest pora dzienna, a gdzie jest noc na naszej planecie oraz utrwalić słownictwo.