Skip navigation

Instrumenty muzyczne

Dzieci w świetlicy brały udział w projekcie Instrumenty Muzyczne w języku angielskim oraz niemieckimi. Było bardzo muzycznie i kreatywnie!