Skip navigation

Instrumenty muzyczne

Podczas lekcji muzyki kl. IV i VI poznawały nazwy oraz brzmienie różnych instrumentów. W trakcie zajęć uczniowie z kl. IV wykonali instrument o nazwie słoneczko, zaś z kl. VI: gitarę, bębenki, Fletnie Pana i marakasy.