Skip navigation

Informacja o naszej absolwentce

Chcieliśmy się pochwalić naszą absolwentką Jagodą P., która dostała się na Politechnikę Wrocławską - studiuje architekturę.

Uczy się projektowania na najnowocześniejszych programach graficznych, poznaje materiały budowlane przyszłości. Rozumie mechanikę i potrafi dotrzeć do statyki budowli. Znamy ją z ogromnego zaangażowania, czego dowodem są wybrane przez nią dodatkowe zajęcia takie jak: warsztaty malarskie, rysunkowe, historia architektury z każdej epoki. Po zajęciach uczęszcza na kółko, które przygotuje ją do pracy architekta. Jesteśmy dumni i gratulujemy Jagodzie dostania się na wymarzone studia.