Skip navigation

Ilustrowanie wiersza

Podczas dzisiejszych zajęć dzieci z klasy drugiej czytały wiersz Danuty Wawiłow pt. „A jak będę dorosła”. Potem w grupach tworzyliśmy piękne plakaty ilustrujące jego treść. To była świetna zabawa!