Skip navigation

Graffiti polityczne w dobie komunizmu w Polsce

18.05. uczniowie klasy III EG , wzięli udział w zajęciach poświęconych politycznym  graffiti,  popularnym  w Polsce w latach  osiemdziesiątych.  Wysłuchali wykładu uzupełnionego o prezentację, uczestniczyli w  dyskusji, projektowali własne plansze nawiązujące do tematu zajęć. Grupa wykazała się dużym zaangażowaniem i kreatywnością.