Skip navigation

Geografia na podwórku

Klasa 5a korzystając z przepięknej pogody, uczyła się geografii na podwórku szkolnym. W takim otoczeniu myśli się od razu lepiej!