Skip navigation

Genetyka w I ELO

Uczniowie klasy I LO na lekcji biologii opracowali mapę myśli, wykorzystując wiedzę zdobytą na lekcjach genetyki.

Praca w grupie pozwoliła na aktywne weryfikowanie wiadomości i umiejętności w rozumieniu zasad genetyki, kodu genetycznego i dziedziczenia cech. Uczniowie pięknie prezentowali swoją pracę, używając poprawnego języka biologicznego.