Skip navigation

Frazeologiczne kalambury w klasie V

Przy okazji utrwalania wiadomości dotyczących związków frazeologicznych uczniowie klas V zagrali na lekcji we frazeologiczne kalambury.

Zadanie polegało na pokazywaniu lub rysowaniu wylosowanych związków frazeologicznych. Wiadomości zostały utrwalone, ale najważniejsze, że zabawa była wspaniała!