Skip navigation

Formy ochrony przyrody w Polsce - projekt I ELO

Uczniowie I klasy ELO w ramach realizacji podstawy programowej wykonali i przedstawili projekty dotyczące form ochrony przyrody w Polsce.

W projekcie uwzględnili Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. W bardzo ciekawy sposób zaprezentowali swoje projekty, których elementem była mapa z zaznaczonym rozmieszczenie na terenie Polski.