Skip navigation

Finał konkursu plastyczno-językowego "My favourite food"

Nasze przedszkolaki z grup OA, OB i OD zaprezentowały swoje umiejętności językowe i zdolności plastyczne. Wszystkim gratulujemy! Well done!!