Skip navigation

Festyn w Stadthalle.

 20 maja 2017 r. w 72 rocznicę pierwszego festynu dla dzieci, ogród przy Stadthalle
w Goerlitz stał się ponownie miejscem spotkań dla dzieci i rodzin z Europa –Miasta Goerlitz- Zgorzelec.   Szkołę Podstawową „ Tęcza” ze Zgorzelca reprezentowały dzieci z klas II-III i IV-  VI pod opieką 
p. Magdaleny Januszkiewicz- Buras. Kilka zaśpiewanych  piosenek wraz z choreografią wzbudzały aplauz publiczności.