Skip navigation

Europejskie Gimnazjum i Europejskie Liceum w Zgorzelcu

1 września uruchomiliśmy Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Zgorzelcu.

Liceum mieści się w nowo wyremontowanym skrzydle Zespołu Szkół Tęcza. Nowoczesne laboratorium fizyczno - chemiczne, sala informatyczna, kuchnia uczniowska i inne pomieszczenia pozwalają na kształcenie w trzech profilach jakie w tym roku proponujemy:

  • profil automatyka i robotyka,
  • profil farmaceutyczno - medyczny,
  • profil humanistyczno - prawny.