Skip navigation

Etyka w ELO

,,Nowe spojrzenie na lekcje etyki"

W zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie z Panem Mieczysławem Landowskim. Nauczanie etyki stwarza przed nauczycielami i uczniami wielką szansę. Mają możliwość objaśniania i dyskutowania z etycznej perspektywy ważnych tematów szkolnych i pozaszkolnych znacznie wnikliwiej, niż na innych przedmiotach szkolnych. Lekcje etyki powinny być dla uczniów przede wszystkim miejscem do samodzielnego, krytycznego myślenia.