Skip navigation

Eksperymenty Matematyczne

Uczniowie podczas kółka matematycznego poszukiwali, za pomocą sita Stanisława Ulama, LICZB SZCZĘŚLIWYCH.

Poznali ich własności, a także mechanizm ich powstawania. Mieli także okazję poznać terminy takie jak: nieskończoność mniejsza (ALEF ZERO) oraz nieskończoność większa (CONTINUM). Badali czy zbiór liczb parzystych jest większy niż równie nieskończony zbiór liczb naturalnych. Na zakończenie zajęć odpowiednio wycieli kartkę A4 tak by pokazać, że obwód może być większy niż pole i że można przejść przez kartkę.