Skip navigation

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017

W dniach: 19-21 IV 2017 trzecioklasiści Europejskiego Gimnazjum przystąpili do egzaminów gimnazjalnych. 

W środę wykazali się wiedzą z predmiotów humanistycznych, w czwartek matematyczno-przyrodniczych, a w piątek językowych. 

Uczniom towarzyszyły dobre humory, co umożliwiło bezstresowe skupienie na treścią każdgo arkusza. 

Gratulujemy i czekamy na wyniki, które zostaną podane 16 VI 2017 r. 

 

Dziękujemy kochanym Mamom (Agnieszce Paszkiewicz, Izie Gruś i Liliannie Szewczyk) za pyszne kanapki :)