Skip navigation

Dzień Ziemi

W związku z Dniem Ziemi, który obchodziliśmy 22 kwietnia, uczniowie 1 klasy zapoznali się z zasadami ekologicznego zachowania i tworzyli różne prace tematyczne.

Wielu uczniów założyło także własne hodowle roślinek oraz wymyślało ponowne zastosowanie pozornie bezużytecznych już przedmiotów. Bycie eko jest super!