Skip navigation

Dzień Sprzeciwu Wobec Kary Śmierci

Kara śmierci: jesteś za czy przeciw?

Lekcja wos-u w klasie 2a ELO

Światowy Dzień Przeciw Karze Śmierci to organizowana co roku 10 października inicjatywa. W związku z tym uczniowie klasy 2 a ELO, na lekcji wos-u wzięli udział w debacie -,,Za czy przeciw karze śmierci". Mogli wymieniać się argumentami, dyskutować oraz wymieniać poglądy. Dla Unii Europejskiej to okazja do potwierdzenia jej wiodącej roli w staraniach na rzecz zniesienia kary śmierci i wprowadzenia moratorium na jej wykonywanie. Chociaż w wielu krajach dokonano znacznych postępów, przed nami nadal długa droga do zniesienia kary śmierci na całym świecie-zatem należy kontynuować działania wspierające tę inicjatywę.