Skip navigation

Dzień Origami z modułam

Dzień Origami w klasach 4-8 przebiegał pod znakiem origami modułowego . Uczniowie składali formy przestrzenne co w kontekście orientacji przestrzennej jest nieocenionym ćwiczeniem w geometrii.