Skip navigation

Dzień Matematyki w kl. 1-3

Dzień Matematyki z wykorzystaniem tabletów na zajęciach do pracy z kodami QR oraz zabaw matematycznych.