Skip navigation

Dzień Książki

Z okazji Dnia Książki pierwszaki uczestniczyły w lekcji bibliotecznej zorganizowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej dla Dzieci. Uczniowie z radością i dużym zainteresowaniem wysłuchały prelekcji Pani bibliotekarki, a na koniec uczestniczyły w warsztacie plastycznym.