Skip navigation

Dzień Edukacji Prawnej

15 marca to Dzień Edukacji Prawnej. Uczniowie Europejskiego Gimnazjum wzięli udział w wycieczce szkolnej do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu. Celem wycieczki było poznanie systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Uczniowie mieli okazję zobaczyć salę rozpraw, areszt, „niebieski pokój”. Dowiedzieli się również jak wygląda praca sędziego, prokuratora i kuratora sądowego. Spotkanie z wymiarem sprawiedliwości zrobiło na uczniach ogromne wrażenie.